Σειρά ZeoTec

  zeotec oleozil O l e o z i l       zeotec aragon A r a g o n
 

Άζωτο N 18%
Φώσφορος P205 7%
Κάλιο K20 12%
Μαγνήσιο Mg0 4%
Σίδηρος Fe 0.1%
Bόριο Β 0.3%

     

Άζωτο N 12%
Φώσφορος P205 6%
Κάλιο K20 18%
Μαγνήσιο Mg0 5%
Σίδηρος Fe 0.1%

     ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ          ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
               
               
  zeotec kamar K a m a r       zeotec zeorgan Z e o r g a n
 

Άζωτο N 12%
Φώσφορος P205 12%
Κάλιο K20 12%
Μαγνήσιο Mg0 3%
Σίδηρος Fe 0.1%

     

Άζωτο N 4%
Φώσφορος P205 10%
Κάλιο K20 20%
Μαγνήσιο Mg0 6%
Σίδηρος Fe 0.1%

     ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ          ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
               
               
  zeotec fertfill F e r t f i l l Zeo       Zeotec Ores O r e s
 

Ζεόλιθος 20%
Aσβέστιο Ca0 47%

Κάλιο K20 0.25%
Πυρίτιο Si0 7%
Μαγνήσιο Mg0 19%
Σίδηρος Fe 0.1%

     

Ζεόλιθος 10%
Άζωτο N 10%
Φώσφορος P205 16%
Κάλιο K20 20%
Ψευγδάργυρος 0.05%

     ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ         ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
               
               
  zeotec zeokali Zeokali          
  Ζεόλιθος 10%
Κάλιο K20 30%
Μαγνήσιο Mg0 10%
         
               
               
               

Νέα σειρά σύμμεικτων λιπασμάτων

Ο Ζεόλιθος είναι φυσικό πορώδες ορυκτό με τεράστια ιοντοανταλλακτική ικανότητα. Ενεργεί ως φίλτρο νερού και δεσμεύει μέταλλα και οργανικές ενώσεις. Επίσης δεσμεύει τα θρεπτικά συστατικά του εδάφους και τα διατηρεί κοντά στο ριζικό σύστημα των φυτών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Εμπλουτίζει το έδαφος με στοιχεία του, όπως CaO, MgO, Κ και Fe.

Ως 100% φυσικό προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη βιολογική γεωργία αλλά και να λειτουργήσει συνεργιστικά με τα χημικά λιπάσματα. Η συνύπαρξη του ζεόλιθου επιφέρει τα εξής χαρακτηριστικά κατά την εφαρμογή του:

  • Δεσμεύει τα θρεπτικά συστατικά των λιπασμάτων της σειράς ZEOtec καθώς και το νερό, τα διατηρεί κοντά στο ριζικό σύστημα των φυτών και τα απελευθερώνει μακροπρόθεσμα. Κατ’ αυτό τον τρόπο αυξάνεται η αποδοτικότητα των λιπασμάτων, δεσμεύοντας μεγάλο ποσοστό των θρεπτικών συστατικών που θα χανόντουσαν από τις βροχές και τα ποτίσματα, μειώνοντας έτσι το κόστος των λιπασμάτων και των φυτοφαρμάκων.
  • Δεσμεύει την υγρασία (ειδικά σε αμμώδη εδάφη) και έτσι αυξάνεται το διάστημα μεταξύ ποτισμάτων. Βελτιώνει τη δομή του εδάφους και ενεργεί σαν αποθήκη αμμωνίας, αυξάνοντας την ωφελιμότητα του αζώτου.
  • Βελτιώνει τον αερισμό του εδάφους και το εμπλουτίζει με τα στοιχεία του, σε συνδυασμό με τα μακροστοιχεία (Ν, Ρ, Κ) των λιπασμάτων της σειράς ZEOtec, καθώς και τα θρεπτικά συστατικά που δεσμεύει και ρυθμίζει. Έτσι επιτυγχάνεται αύξηση της σοδειάς, καθώς το έδαφος γίνεται πιο αποτελεσματικό, λόγω της βελτίωσης στις φυσικοχημικές και θρεπτικές του ικανότητες.
  • Αποφέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα όσον αφορά τους ρυθμούς ανάπτυξης του φυτού, αυξάνει την ανθεκτικότητα του ριζικού συστήματος στις παρασιτικές ασθένειες (π.χ. στους νηματώδεις), αυξάνοντας την παραγωγή και την ποιότητα των αγροτικών προϊόντων.
  • Με τη χρήση λιγότερων λιπασμάτων και νερού, προάγεται η καλή διαχείριση του εδάφους και η μείωση της ρύπανσης.
  • Ευνοεί ιδιαίτερα τις καλλιέργειες ελιάς, αμπέλου, ρυζιού, πατάτας, ντομάτας, αγγουριού, πιπεριάς, εσπεριδοειδών και οποροφόρων δένδρων, αυξάνοντας την παραγωγή, καθώς και την ποιότητα και διατηρησιμότητα των προϊόντων.

Τα λιπάσματα της σειράς Zeotec, δίνουν στο έδαφος τη μεγαλύτερη ΙΑΚ (Ικανότητα Ανταλλαγής Κατιόντων), τη μεγαλύτερη από οποιοδήποτε άλλο λίπασμα.