Σειρά Ιχνοστοιχείων Power Up

  power up zn Power Up Zn       power up b Power Up B
  N 3
P 15
K0
ZnMg4.5%
Fe0.2%
S0.1%
Ένζυμα0.3%
+Βιταμίνες

+Φουλβικοί
παράγοντες
      N 0
P 6
12
Β 1%
Mg 0.2%
Fe 0.1%
0.3%
+Βιταμίνες
+Ένζυμα
+Φουλβικοί παράγοντες
    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ         ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
               
               
  power up zn Power Up Zn       power up b  Power Up B
 

Simple

N 3
P 15
0
Zn 4.5%

     

Simple

N 0
P 6
12
Β 1%

    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ         ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
               
               
  power up 124fk2 Power Up 124       power up theiikos sidhros θειϊκός Σίδηρος
 

FK2

N 4
P 7
16

+Κυτοκινίνες

+Φουλβικοί
παράγοντες

     

    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ         ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
               
               
  power up theiasvestio Θειασβέστιο       power up theiasvestio xalkoy Θειασβέστιο
 

Βιολογικό

Ca 10
S 20

     

Xαλκού Βιολογικό

Ca 8
S 16
Cu 2.4
Συμπλοκοποιημένο

    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ         ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
               
               
  power up explus P o w e r  U p       power up polyblock P o w e r  U p
 

Ex Plus

N 1% αμινοξέων
P 0.5%
0.5%
Ca 1.8%
Fe 4.5%
Mg 1.8%
Zn 
4%
0.5%
+25% Χ.Φ. Οξέα

+Πεπτίδια, Βιταμίνες,
   Ένζυμα, Μπεταΐνες,
   Πολυσακχαρίτες 

     

Polyblock

N 3
P 20
0
CaΟ 5.6%
Β 0.25%
+Φουλβικοί παράγοντες

    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ         ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
               
               
  power up cathrive P o w e r  U p        power up libero  P o w e r  U p
 

Ca Thrive

CaΟ 10%
Β 0.5%
+Φουλβικοί παράγοντες

     

Libero

N 0
P 0
40
+Ένζυμα, βιταμίνες,
   φουλβικοί 
   παράγοντες

    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ         ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
               
               
  power up calcimag  C a l c i m a g          power up rapidboron  Rapid Boron
  N Νο3 8%
CaΟ 12%
MgΟ 4%

Β 0.25%
Μο 25ppm
     

Β 16% χηλικοποιημένο
Ν 8.5% οργανικό

    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ         ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
               
               
  power up result   R e s u l t        power up olea   O l e a Super
 

Ρυθμιστής pH

100% μίγμα ουσιών οξίνησης οργανικών οξέων, διαχωρισμού, διασποράς, διείσδυσης, με ιονικούς/ανιονικούς παράγοντες διαβροχής

     

Zn + B

Zn 7%
B 4%
Mo 0.15
    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ          
               
               
  power up timo T i m o 100Zn          
             
               
               
               
               

Τα προϊόντα της σειράς Ιχνοστοιχείων Power Up, δημιουργήθηκαν με σκοπό την διόρθωση τροφοπενιακών καταστάσεων, οι οποίες επέρχονται στα φυτά λόγω ελλείψεων διαφόρων ιχνοστοιχείων.