Σειρά Green Up

  gup master M a s t e r       gup starter S t a r t e r
 

N 15
P 5
K 5
+ 5% X. Φ. Οξέα
+ 14% Οργ. Ουσία

     

N 5
P 15
K 5
+ 8% X. Φ. Οξέα
+ 16% Οργ. Ουσία

     ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ         ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
               
               
  gup dynamic D y n a m i c       gup sprint S p r i n t
 

N 5
P 5
K 15
+ 5% X. Φ. Οξέα
+ 14% Οργ. Ουσία

     

N 26
P 3
K 3
+ 3% X. Φ. Οξέα
+ 10% Οργ. Ουσία

     ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ          ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
               
               
  gup top T o p       gup power P o w e r
 

N 12
P 15
K 5
+ 5% X. Φ. Οξέα
+ 14% Οργ. Ουσία

     

N 8
P 8
K 8
+ 8% X. Φ. Οξέα
+ 16% Οργ. Ουσία

     ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ          ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
               
               
  gup slow S l o w       gup jet J e t
 

N 32
P 0
K 0
+ 3% X. Φ. Οξέα
+ 10% Οργ. Ουσία

     

N 32
P 0
K 0
+ 1.5% X. Φ. Οξέα
+ 5% Οργ. Ουσία

     ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ          ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
               
               
  gup root R o o t       gup n N
 

N 0
P 20
K 9
+ 8% X. Φ. Οξέα
+ 16% Οργ. Ουσία

     

N 12
P 0
K 0
+ 25 CaO
+ Φουλβικοί παράγοντες

     ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ          ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
               
               
  gup calcium C a l c i u m       gup multicalcium Multi Calcium
 

N 12
P 0
K 0
+ 25 CaO
+ Φουλβικοί παράγοντες

     

N 22
P 0
K 0
+ 25 CaO
+ Φουλβικοί παράγοντες

     ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ          ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
               
               
  gup huminex H u m i n e x         P h o s f a t
 

+ 14% X. Φ. Οξέα
+ 22% Οργ. Ουσία

 

     
     ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ          ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
               
               
  gup besto B e s t o       gup harvest H a r v e s t
 

N 0
P 15
K 11
+ 8% X. Φ. Οξέα
+ 16% Οργ. Ουσία

     

N 4
P 7
K 16
+ 8% X. Φ. Οξέα
+ 16% Οργ. Ουσία

     ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ          ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
               
               

Υγρό σκευάσματα, στα οποίοα περιέχονται N, P, K, σε σύσταση ανάλογη με την καλλιέργεια που θα εφαρμοστεί. Σε όλους τους τύπους της σειράς περιέχονται 5 έως 8% χουμικά φουλβικά οξέα και οργανική ουσία 15 έως 20%, ανάλογα με τον τύπο.


Το ξηροθερμικό κλίμα και η αλόγιστη χρήση των συμβατικών λιπασμάτων, έχει κάνει τα ελληνικά εδάφη κουρασμένα, άγονα και σκελετοποιημένα. Η σειρά Green Up δημιουργήθηκε για να επιτύχει και πάλι την γονιμότητα.

Χαρακτηριστικά:

  • Εύκολο στη χρήση και την εφαρμογή.
  • Αποτελεσματικό, καθώς χρειάζονται 10 έως 15 Κg GreenUP τα οποία αντικαθιστούν 40 έως 60 Κg κοινών λιπασμάτων.
  • Βοηθάει στο σπάσιμο των συμπλοκοποιημένων στοιχείων (άλατα) του εδάφους και με αυτό τον τρόπο τα απαραίτητα για τα φυτά θρεπτικά στοιχεία απορροφούνται καλύτερα.
  • Η οργανική ουσία, οι ωφέλιμοι μικροοργανισμοί και τα χουμικά φουλβικά οξέα που περιέχει, χηλικοποιούν τα λιπαντικά στοιχεία του συσκευάσματος, καθώς και των προϋπαρχόντων στο έδαφος, βοηθώντας 100% την πρόσληψή τους από τις ρίζες.  Ταυτόχρονα μειώνουν σημαντικά την τοξικότητα των στοιχείων που βρίσκονται σε περίσσεια στο έδαφος, καθώς επίσης απελευθερώνουν από το έδαφος το φώσφορο.
  • Σταθερό και ευδιάλυτο, φιλικό στο περιβάλλον (δεν μολύνει τα υπόγεια ύδατα).
  • Δεν δεσμεύεται με συνηθισμένα ζιζανιοκτόνα και η εφαρμογή ψεκασμού γίνεται στο έδαφος, με τη δυνατότητα συνδυασμού τους στο ψεκαστικό.