Σειρά Dynamic

  Dynamic ourobor OUROBOR       Dynamic abra ΑΒΡΑ
 

30 - 0 - 0 + 0.3B

Άζωτο Ολικό N 30%
Άζωτο Ουρεϊκό 30%
Βόριο Β 0.3%
Μαγνήσιο MgO 7%
Σίδηρος Fe 0.1%
Ζεόλιθος 10%

     

15-5-10+0.3Β+0.2Zn

Άζωτο Ολικό N 15%
Άζωτο Αμμωνιακό 13%
Άζωτο Ουρεϊκό 73% 
Φώσφορος  Ρ2Ο5 5%
Υδατοδιαλυτός 96%
Μαγνήσιο MgO 4%
Κάλιο Κ2Ο 10%
Βόριο Β 0.3%
Ψευδάργυρος Zn 0.2%

             
               
               
  Dynamic boost BOOST       Dynamic combi  ORES COMBI
 

24 - 8 - 16 + 0.3Β

Άζωτο Ολικό N 24%
Άζωτο Αμμωνιακό 13%
Άζωτο Ουρεϊκό 87% 
Φώσφορος  Ρ2Ο5 8%
Υδατοδιαλυτός 96%
Μαγνήσιο MgO 1.5%
Κάλιο Κ2Ο 16%
Βόριο Β 0.3%

     

10-12-20+0.3Β+0.3Zn

Άζωτο Ολικό N 15%
Άζωτο Αμμωνιακό 47%
Άζωτο Ουρεϊκό 53% 
Φώσφορος  Ρ2Ο5 12%
Υδατοδιαλυτός 96%
Μαγνήσιο MgO 2.5%
Κάλιο Κ2Ο 20%
Βόριο Β 0.3%
Ψευδάργυρος Zn 0.3%

               
               
               
               

Η σειρα Dynamic της BHP σχεδιάστηκε με γνώμονα τις απαιτήσεις των φυτών σε απαραίτητα ιχνοστοιχεία για την ανάπτυξη τους. Τα λιπασματα της συγκεκριμένης σειράς περιέχουν μαγνήσιο, βοριο και ψευδάργυρο, όλα στον κόκκο, επιτυγχάνοντας σε όλες τις καλλιέργειες πλούσια ανθοφορία, μέγιστη καρποδεση και υψηλή παραγωγικότητα.