Σειρές Προϊόντων

Οι σειρές προϊόντων της ΒΗΡ καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών θρέψης, καθώς και πλήρους κάλυψης για όλες τις καλλιέργειες.

Σ
Ε
Ι
Ρ
Α
   Green Up Πλήρης γκάμα προϊόντων, εμπλουτισμένα με απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία (Ν, Ρ, Κ), σε άμεσα αφομοιώσιμη μορφή, για μια ισορροπημένη ανάπτυξη και παραγωγή. 

Παράλληλα βοηθούν στον εμπλουτισμό του εδάφους με οργανική ουσία καθώς και στην ανάπτυξη και πολλαπλασιασμό των οφέλιμων μικροοργανισμών.
       
Σ
Ε
Ι
Ρ
Α
   GrowFlas σταθεροποιημένο άζωτο Νέα σειρά σύμμεικτων λιπασμάτων GROWFLAS με ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΑΖΩΤΟ ιδανικά για:
• Ξηροθερμικές κλιματολογικές συνθήκες
• Χαμηλά ποσοστά έκπλυσης και άρδευσης
• Εδάφη με υψηλές τιμές pH
• Εδάφη με μειωμένη ικανότητα συγκράτησης θρεπτικών στοιχείων
• Εδάφη με χαμηλή οργανική ουσία
       
Σ
Ε
Ι
Ρ
Α
   Zeotec

Νέα σειρά σύμμεικτων λιπασμάτων Zeotec

Ο Ζεόλιθος είναι φυσικό πορώδες ορυκτό με τεράστια ιοντοανταλλακτική ικανότητα. Ενεργεί ως φίλτρο νερού και δεσμεύει μέταλλα και οργανικές ενώσεις. Επίσης δεσμεύει τα θρεπτικά συστατικά του εδάφους και τα διατηρεί κοντά στο ριζικό σύστημα των φυτών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Εμπλουτίζει το έδαφος με στοιχεία του, όπως CaO, MgO, Κ και Fe.

       
Σ
Ε
Ι
Ρ
Α
   Ε.Κ. Κοινού Τύπου

 Κοινή σειρά λιπασμάτων Ν-P-Κ κατάλληλη για όλες τις καλλιέργειες ανάλογα με τον κάθε τύπο.

       
Σ
Ε
Ι
Ρ
Α
   Υδατοδιαλυτά GreenDrop

Nέα σειρά υδατοδιαλυτών λιπασμάτων GREEN DROP με την ασυναγώνιστη ποιότητα της BHP

• 100% πλήρως υδατοδιαλυτά κρυσταλλικά λιπάσματα ΝPK
• Άριστες πηγές αφομοιώσιμων θρεπτικών στοιχείων
• Εξειδικευμένα για ριζοπότισμα και διαφυλλική χρήση
• Πλούσια σε θρεπτικά ιχνοστοιχεία χηλικά με σύμπλοκο EDTA
• Δυνατότητα συνδυασμού με όλα τα φυτοφάρμακα

       
Σ
Ε
Ι
Ρ
Α
   Λιπάσματα Βασικής Pellets

Οργανικά λιπάσματα, με 70-80% οργανική ουσία που αυξάνουν την γονιμότητα των εδαφών και δημιουργούν ισορροπίες στο έδαφος, όσων αφορά το PH και την αγωγιμότητα.

Περιέχουν επίσης άζωτο (N), φώσφορο (Ρ), κάλιο (Κ) και διάφορα ιχνοστοιχεία. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν και μόνα τους αλλά και σε συνδυασμό με χημικά λιπάσματα, μειώνοντας τη δόση των λιπασμάτων έως και 50% με άριστα αποτελέσματα.

       
Σ
Ε
Ι
Ρ
Α
   Αγροτεχνολογικά  
       
Σ
Ε
Ι
Ρ
Α
   Ειδικά Προϊόντα Θρέψης Εξαιρετική σειρά της ΒΗΡ, τα προϊόντα της οποίας δημιουργήθηκαν για να αντιμετωπίζουν και να επιλύουν εξειδικευμένα προβλήματα θρέψης.

Επίσης αυξάνουν την αντοχή των φυτών, δημιουργώντας υψηλή προστασία έναντι ακραίων καιρικών συνθηκών και όχι μόνο.
       
Σ
Ε
Ι
Ρ
Α
   Ιχνοστοιχεία Power Up Τα προϊόντα της σειράς Ιχνοστοιχείων Power Up, δημιουργήθηκαν με σκοπό την διόρθωση τροφοπενιακών καταστάσεων, οι οποίες επέρχονται στα φυτά λόγω ελλείψεων διαφόρων ιχνοστοιχείων.
       
Σ
Ε
Ι
Ρ
Α
   Αστικής Χρήσης Garden Up

Τα προϊόντα αστικής χρήσης Garden Up, προσφέρουν προστασία και φροντίδα στα φυτά του κήπου σας, στο γκαζόν, στα λουλούδια κ.λπ..

Εξειδικευμένα προϊόντα, σε αντίστοιχες μικρές και μεγάλες συσκευασίες, για ανθοφόρα και πράσινα φυτά καθώς και υγρά σκευάσματα για διόρθωση ελλείψεων σιδήρου, με μεγάλη ανταπόκριση των φυτών στα οποία εφαρμόζονται.