Σειρά Ειδικών Προϊόντων Θρέψης

  threpshs geovam  G e o v a m       threpshs maison   M a i s o n
  Ειδικός βιοτικός παράγοντας      
    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ         ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
               
               
  threpshs atroak  A t r o a k       threpshs novo N o v o
 

Μείγμα βιοτικών παραγόντων

     

2% Φλαβονοειδή 
98% Ενισχυτικές Ουσίες

    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ         ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
               
               
  threpshs biasom  B i a s o m       threpshs powersoil  P o w e r  Soil
 


     

70% Λιπαρά Οξέα 
30% Ενισχυτικές Ουσίες 

    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ         ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
               
               
  threpshs bionema  B i o n e m a       threpshs annon  A n n o n
 

Ενεργός βιοτικός παράγοντας

 

     

1% Βιοφλαβονοειδή

    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ         ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
               
               
    E c o l a m         E c o l o m
 

-Trichoderma H+V 1x109 CFU βακτηριακά κύτταρα/γρ

     

-Metarhizium anisoplae 8x108 CFU βακτηριακά κύτταρα/γρ

    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ         ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
               
               
  threpshs selence  S e l e n c e         threpshs stager  S t a g e r
 

Ενεργός βιοτικός παράγοντας

     

Μείγμα βιοτικού παράγοντα

    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ         ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
               
               
  threpshs genesoil  G e n e s o i l        threpshs pumic  P u m i c
  Μείγμα οργανικών παραγόντων      

Ειδικός βιοτικός παράγοντας

    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ         ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
               
               
               
               
               

Eξαιρετική σειρά της BHP, τα προϊόντα της οποίας δημιουργήθηκαν για να αντιμετωπίζουν και να επιλύουν εξειδικευμένα προβλήματα θρέψης.

Επίσης αυξάνουν την αντοχή των φυτών, δημιουργώντας υψηλή προστασία έναντι ακραίων καιρικών συνθηκών και όχι μόνο.