Σειρά Αστικής Χρήσης Garden Up

  gardenup f  GardenUp F       gardenup l GardenUp L
 

Ανθοφορία

N 5
P 3
K 8
+Φουλβικοί
   παράγοντες
+Ιχνοστοιχεία

     

Πράσινα Φυτά

N 8
P 3
5
+Φουλβικοί
   παράγοντες
+Ιχνοστοιχεία

    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ         ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
               
               
   gardenup xl GardenUp XL       gardenup fe  GardenUp Fe
 

Extra Φύλλα

N 26
P 3
3
+Φουλβικοί
   παράγοντες
+Ιχνοστοιχεία
  

     

Fe 4
+Φουλβικοί
   παράγοντες

    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ         ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
               
               
               

Τα προϊόντα αστικής χρήσης Garden Up, προσφέρουν προστασία και φροντίδα στα φυτά του κήπου σας, στο γκαζόν, στα λουλούδια κ.λπ..

Εξειδικευμένα προϊόντα, σε αντίστοιχες μικρές και μεγάλες συσκευασίες, για ανθοφόρα και πράσινα φυτά καθώς και υγρά σκευάσματα για διόρθωση ελλείψεων σιδήρου, με μεγάλη ανταπόκριση των φυτών στα οποία εφαρμόζονται.