Σειρά Αγροτεχνολογικών

  agrotexnologika biohumin
 
B i o H u m i n       agrotexnologika silinol S i l i n o l
 

N οργανικό 0.8%
P205 0.3%
K20 οργανικό 0.2%
S οργανικό 0.5%
CaO 1%
MgO 0.18%
Fe, Mn, B, Zn 0.3%
pH (1:100) 7.5
+ 20% X. Φ. Οξέα
+ 45% Οργ. Ουσία

     

K27.3%
SiO2 18%
pH (1:100) 8
+ 1% X. Φ. Οξέα
Ειδικός προγενετικός
παράγοντας BHP
min 100

    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ         ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
               
               
  agrotexnologika eversyl E v e r s i l       agrotexnologika seagrow S e a  G r o w
 

K210.5%
SiO2 
25.5%

     

K217%
1.4%
pH (1:100) 8
+ 1% X. Φ. Οξέα
+ 42% Οργ. Ουσία 
Προγενετικός
παρ/ντας Τ4 0.05%

    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ         ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
               
               
  agrotexnologika biolife extra BioLife Extra       agrotexnologika bionutrients calcium Bionutrients
 

Ο.Ο. 14.5%
ολικά - αμινοξέα
   μικροπεπτίδια 40%
ελεύθερα -
   αμινοξέα 8%

pH (1:100) 5 - 6

     

Calcium

CaO 30%
Αμινοξέα -
ολιγοπεπτίδια 15%

    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ         ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
               
               
  agrotexnologika academysea Academy Sea       agrotexnologika bionutrients copper Bionutrients
 

N 1.2%
K 21%
3%
Ca 0.2%
Mg 0.3%
Fe 50ppm

Zn 6ppm
30ppm
Φυσικές Φυτικές
Ορμόνες 50ppm
(κυτοκινίνες-μπεταϊνες)
+ 60% Οργ. Ουσία

     

Copper

Cu 5%
Ελ/ρα Αμινοξέα 7%
Ολιγοπεπτίδια 35%

 

    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ         ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
               
               
  agrotexnologika bradix B r a d i x         A m i n e m a x
 

Περιέχει επιλεγμένα φυτικά υποστρώματα πλούσια σε φυτικούς διεγέρτες, μαζί με χουμικά και φουλβικά οξέα

Το προϊόν διατίθεται μόνο για εξαγωγές

     

Ελεύθερα Αμινοξέα 12%, ολικής ενζυματικής υδρόλυσης

    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ         ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
               
               
    BioRoot Power          
 

N 12
P 0
K 0
+ 25 CaO
+ Φουλβικοί παράγοντες

     

 

    ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ