Green Up N

 

   gup n 
           
           
    Σ ύ ν θ ε σ η  
    W/v   w/w  
    Ολικό Άζωτο Ν arrow 20%  
    Φώσφορος Ρ2Ο5 arrow 5%  
    Κάλιο Κ2Ο arrow 0%  
    Οργανική Ουσία arrow 14%  
    Χουμικά Φουλβικά Οξέα arrow 3%  
           
           
           
    Σ υ σ κ ε υ α σ ί ε ς   
    Δοχείο (ανά τετράδες) arrow 5Kg  
    Δοχείο arrow 25Kg  
    Βαρέλι arrow 250Kg  
    Παλετοδεξαμενή έως arrow 1200Kg  
           
           
           

20 - 7 - 0 + 3% Οργανική Ουσία

Υγρό ΟΡΓΑΝΟΧΟΥΜΙΚΟ σύνθετο λίπασμα, το οποίο περιέχει αυξημένο άζωτο και φώσφορο. Επιπλέον περιέχει οργανική ουσία φυσικής προέλευσης, χουμικά και φουλβικά οξέα, φυσικές ορμόνες, ιχνοστοιχεία και ωφέλιμους μικροοργανισμούς.

Χαρακτηριστικά: 
Ανόργανη θρέψη 

  • Προσφέρει τα απαραίτητα ανόργανα θρεπτικά στοιχεία κατά το ξεκίνημα των φυτών και κυρίως άζωτο για την 100% επιτυχία μετά την μεταφύτευση λαχανικών, κηπευτικών, αλλά και στην ανάπτυξη πρώτων σταδίων των φυτών σε μεγάλες καλλιέργειες.

Οργανική θρέψη

  • Η οργανική ουσία, οι ωφέλιμοι μικροοργανισμοί και τα χουμικά φουλβικά οξέα χειλικοποιούν τα λιπαντικά στοιχεία του σκευάσματος και των προϋπαρχόντων στο έδαφος και βοηθούν 100% την πρόσληψή τους από τις ρίζες, ενώ μειώνουν σημαντικά την τοξικότητα των στοιχείων, τα οποία είναι σε περίσσεια στο έδαφος, διάλυμα (ΑΙ 3+ και Mn 2+ στα όξινα, Cα 2 + στα αλκαλικά), καθώς επίσης απελευθερώνουν φώσφορο στο μέγιστο.
  • Βελτίωση των ιδιοτήτων του εδάφους, λόγω του οργανικού περιεχομένου του σκευάσματος.
  • Πρωιμότητα και αυξημένη παραγωγή.
  • Συνδυάζεται με τα περισσότερα φυτοφάρμακα και τα υπόλοιπα λιπάσματα που κυκλοφορούν.
  • Λόγω της υψηλής καθαρότητάς του είναι ιδανικό για διαφυλλικές εφαρμογές και υδρολιπάνσεις, χωρίς τον κίνδυνο εμφράξεων των μπεκ ή των σταλακτήρων.
  • Είναι 100% διαλυτό στο νερό.

Συστάσεις
Συνιστάται για όλες τις καλλιέργειες.